Lyhytterapia

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-20 kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Se on tavoitteellista, luottamuksellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina toimii Arja Holttinen

Varaa aika, tai jätä soittopyyntö Lääkäriasema Resetin ajanvaraukseen. Vaihtoehtoisesti voit lähestyä myös s-postilla: arja.holttinen(at)resetti.fi

Lyhytterapia ei ole sairaanhoitoa, eikä se oikeuta KELA-korvaukseen.

Arja Holttinen

arja.holttinen(at)resetti.fi